Термін створення сайту залежить від складності Вашого проекту і від того, як ви берете участь у роботі над сайтом. Чим більше функцій має виконувати сайт, тим він складніший, і більше займе часу його розробка. У нас можливо створення web-сайтів від 5 днів (простий html-сайт), але це скоріше більше виключення з правил, так як нормальний термін розробки ефективного web-сайту - 2 тижня і більше.
Терміни розробки web-сайту дуже сильно залежать від вмісту технічного завдання, цілей і завдань, які стоять перед виконавцем. Точно визначеного терміну розробки не існує, проте можна виділити кілька етапів і присвоїти їм орієнтовні часові відрізки. Розробка дизайну - від 5 до 10 робочих днів, верстка макета - 2-4 робочих дні, інтеграція дизайну в систему управління - 3-10 робочих днів, наповнення сайту - 2-5 робочих днів.
Отже, середній термін розробки web-сайту складає 18-20 робочих днів. Трохи уточнимо, це чистий термін розробки, не враховує процесу узгодження дизайну, внесення поправок, а також можливих затримок у наданні матеріалів з боку замовника і інших непередбачених ситуацій.

Однак якщо врахувати всі виникаючі труднощі, то середній термін розробки web-сайту складе 30 робочих днів.